Smeštaj

U okviru hotela “Norcev” nalazi se 39 soba i 5 apartmana. Svaka soba ima odvojene ležajeve ili po potrebi francuski ležaj, kupatilo, TV, klima uređaj i telefon Apartmani poseduju i mini bar, a hotel raspolaže i sa jednim predsedničkim apartmanom, koji zadovoljava najveće kriterijume u hotelijerstvu. Besplatna Wi-Fi konekcije je omogućena u aperitiv baru i lobiju hotela.
Svojim dizajnom i enterijerom hotel pruža mogućnost da se gost, sa najvišim očekivanjima u pogledu kvaliteta i odmora, odvoji od svakodnevnih problema i prepusti odmoru.