1. 1. 2023. - 25. 12. 2023.

Predstavljamo vam Senior 60+ 3 noći

Važi samo u periodu od nedelje - do četvrtka i ako je nosilac rezervacije u vreme prijave u hotel ima 60 i više godina godina